BUDAPESTLudwig Museum

KIND OF CHANGE / NEW ACQUISITIONS 2009-2011 – MUSEUM LUDWIG | BUDAPEST

Waliczky Tamás: A kert (21. századi amatőrfilm) / The Garden (21st Century Amateur Film), 1992-1996 számítógépes animáció, loop / Computer animation, video installation, 1/5 3'3” Múzeumi vásárlás / Purchased, 2009

www.ludwigmuseum.hu/ –  Budapest

KIND OF CHANGE / NEW ACQUISITIONS 2009-2011
2011, March 5 – May 15.

Following on the Ludwig Museum’s exhibition, New Acquisitions – Rarely Seen Works (2009), Kind of Change offers a second occasion for the museum to display recently acquired works of art. This overview exhibition can be considered a complete whole together with the rearranged permanent exhibition, Unmistakable Sentences (2010), where many of the newly acquired works have been on view.

One of the reference points of the present exhibition is the statement of Ciprian Mureşan, a young artist from Romania, Communism never happened. This inscription is made of cut-outs from vinyl propaganda audio discs produced during the Ceauşescu-era, thus the text and its physical medium together compose a condensed ambiguity that characterizes the historical and social consciousness, and memory in the region. The majority of the works of art that have been acquired by the museum during the last couple of years are embedded in the texture of the recent past of East-Central Europe and that of its ever-changing present, where questions of artistic forms and existence, and of historically determined artistic products have been constantly and painfully raised.

Self-portraits by András Baranyay, his series of portraits of his artist friend, János Major, the complex Pseudo-system by Gyula Pauer, demonstrations by Endre Tót in the streets of Geneva, or the action by Judit Kele who as a „work of art” put herself onto auction in Paris, the art of Dóra Maurer, or Ilona Keserü are all manifestations of the criticism of the socialist regime, as well as independent artistic and political views expressed in the neo-avantgarde of the 1970s in a latent or explicit way. We could also mention here the series of photograps and its digitalized version by Polish artist Zofia Kulik / KwieKulik, as well as Tamás Szentjóby’s film, Centaur, which was made and prohibited in 1975, and restored in 2009, with the contribution of ACAX, under the auspicies of Ludwig Museum.

The other point of referece of the exhibition is composed of fresh works by a generation of artists who were socialized after the political transition. These works, produced after the turn of the millennium, reflect a society where the heritage of the East-Central European past and the phenomena of global capitalism are simultaneously present amidst constant change. Artists from Romania – Ciprian Mureşan, Mona Vătămanu and Florin Tudor – attempt to work through the history that permeates private life. In her video, Ilona Németh living in Dunaszerdahely, calls attention to the endangered private sphere. British designer, Matthias Megyeri produces „humanized” pieces for safeguarding industry. Czech Kateřina Šedá involves the inhabitants of Tükörhegy, a housing project in Törökbálint, with her „social games”, thus investigating the new ways of life and the visual-built environment of the sleeping districts, while Tehnica Schweiz, the artist duo of Gergely László and Péter Rákos, investigates the special hsitorical consciousness manifested in the activity of the community of artillerymen keeping guard over the legacy of traditions.

Exhibited artists
András Baranyay, Attila Csörgő, Pál Gerber, Tibor Hajas, Judit Kele, Ilona Keserü, Little Warsaw, Gergő Kovách, Zofia Kulik / KwieKulik, Dóra Maurer, Matthias Megyeri, Ciprian Mureşan, István Nádler, Ilona Németh, Gyula Pauer, Péter Rónai, Kateřina Šeda, Ágnes Szabó, Tehnica Schweiz, Endre Tót, Mona Vătămanu and Florin Tudor, Gyula Várnai, Tamás Waliczky.

Curated by Krisztina Szipőcs

VALAMI VÁLTOZÁS / ÚJ SZERZEMÉNYEK 2009-2011
2011. március 5 – május 15.

A Ludwig Múzeum a 2009-es Új szerzemények – rég nem látott művek után második alkalommal állítja ki az elmúlt években vásárolt műtárgyakat. Az áttekintés a 2010-ben újrarendezett állandó kiállítással – Félreérthetetlen mondatok – válik teljessé, ahol már számos új művet bemutattunk a közönségnek.

A kiállítás egyik viszonyítási pontja a fiatal román művész, Ciprian Mureşan állítása: Communism never happened. A feliratot a művész a Ceauşescu-korszakban kiadott propagandalemezekből vágta ki, így a szöveg és a tárgy magába sűríti mindazt az ellentmondást, mely a térség történelmi és társadalmi tudatát, emlékezetét jellemzi. Az elmúlt években a gyűjteménybe került művek többsége a közép-kelet európai közelmúlt, illetve változó jelen szövetébe ágyazódik, ahol folyamatosan és élesen vetődnek fel a művészi forma és egzisztencia, a történelmileg meghatározott művészi produktum kérdései.

Baranyay András önarcképei és Major Jánosról készült portésorozata, Pauer Gyula komplex Pszeudó-rendszere, Tót Endre demonstrációja Genf utcáin, az önmagát egy párizsi műgyűjtőnek eladó Kele Judit akciója, Maurer Dóra és Keserü Ilona művészete egyaránt a hetvenes évek neoavantgárd törekvéseiben látensen vagy kifejezetten megjelenő, rendszerkritikus, független művészi és politikai nézőpont megnyilvánulásai. E sorba tartozik a lengyel Zofia Kulik / KwieKulik fotósorozata és ennek digitalizált verziója, valamint Szentjóby Tamás Kentaur című 1975-ös, betiltott és 2009-ben felújított filmje is.

A kiállítás másik súlypontját a rendszerváltás után szocializálódott nemzedék friss művei adják. Az ezredforduló után keletkezett művek egy olyan társadalmi közeget képeznek le, ahol a folyamatos változás közepette szimultán van jelen a közép-kelet-európai múlt öröksége és a globális kapitalizmus jelenségei. A román művészek – Ciprian Mureşan, illetve Mona Vătămanu és Florin Tudor – a privát létezést átható történelem feldolgozására tesznek kísérletet. A Dunaszerdahelyen élő Németh Ilona videójában a magánszféra általános veszélyeztetettségére hívja fel a figyelmet. Az angliai designer, Matthias Megyeri a vagyonvédelmi ipar számára készít „humanizált” darabokat. A cseh Kateřina Šedá a törökbálinti Tükörhegy lakosait vonja be „szocio-társasjátékába”, mellyel az alvóvárosok újfajta életmódját, vizuális-építészeti környezetet vizsgálja, míg a Tehnica Schweiz a történelmi tudat egy sajátos megnyilvánulását vizsgálja a hagyományőrző tüzérek közösségének ábrázolásán keresztül.

Kiállító művészek:
Baranyay András, Csörgő Attila, Gerber Pál, Hajas Tibor, Kele Judit, Keserü Ilona, Kis Varsó / Little Warsaw, Kovách Gergő, Zofia Kulik / KwieKulik, Maurer Dóra, Matthias Megyeri, Ciprian Mureşan, Nádler István, Németh Ilona, Pauer Gyula, Rónai Péter, Kateřina Šeda, Szabó Ágnes, Tehnica Schweiz, Tót Endre, Mona Vătămanu és Florin Tudor, Várnai Gyula, Waliczky Tamás

A kiállítást rendezte: Szipőcs Krisztina

Previous post

FACES IN THE TIME OF TAGORE FRENZY: FINGER OF FRAUD AT ART COLLEGE SHOW

Next post

PROJECT 59, FIRST RETROSPECTIVE EXHIBITION - SET GALLERY | NY

The Author

1F mediaproject

1F mediaproject

No Comment

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.